logo.png
Forexový kurz

Úvod        Pipy        Zisk/ztráta           Brokeři  

Svíčky     Graf        Patterny               Indikátory

Domů    O nás    Kurzy

Graf

Image by Tech Daily

Co je to graf

Graf, je místo, kde každý obchodník stráví mnoho času, ať už chce vstoupit do dlouhodobé investice a čeká na nejlepší příležitost, nebo je krátkodobí obchodník a čeká, kdy do obchodu vstoupit a za jakou dobu z něj vystoupit. 

Graf obsahuje svíčky, které nadále vytváří supporty, rezistence a různé patterny.

eur.png

EURUSD

1D graf

Trendování

Graf se hýbe třemi způsoby:

 

1) Vytváří VV (vyšší výšky) a VN (vyšší nížky)

Pokud se takto graf chová, tak je v uptrendu a koukáme na možnosti kupování.

Jakmile se utvoří NN (nižší nížka) je velká šance, že se graf dostane do downtrendu.

v.png

EURUSD

1H graf

Graf ovšem nemusí jít přesně ukázkově, ale může vypadat třeba takto.

g1.png

Tedy i tento případ by byl pořád uptrendový. Základem je aby se nevytvořila NN

pro.png

USDCAD

1D graf

Zde je krásný případ, kdy se vytvořila NN a graf začal spadat do downtrendu.

2) Vytváření NV (nižší výšky) a NN (nižší nížky)

Pokud se takto graf chová, tak je v downtrendu a koukáme na možnosti prodávání.

Jakmile se utvoří VV (vyšší výška) je velká šance, že se graf dostane do uptrendu.

nv.png

USDCAD

1D

Graf ovšem nemusí jít přesně ukázkově, ale může vypadat třeba takto.

g2.png

Tedy i tento případ by byl pořád downtrendu. Základem je aby se nevytvořila VV.

3) Když graf nevytváří NV ani VV 

Pokud se takto graf chová, tak konsoliduje to znamená, že nevytváří jak VV (vyšší výška), tak ani VN.

kon.png

USDCHF 1D graf

V takovémto případě skáče graf nahoru a dolů, tím pádem není úplně jasné, kam se bude dále posouvat.

Support a rezistence

Podpora a odolnost je jednou z nejpoužívanějších technik v technické analýze založené na konceptu, který je snadno pochopitelný, ale těžko zvládnutelný. Identifikuje cenové hladiny, kde historicky cena reagovala buď obrácením nebo alespoň zpomalením a předchozí cenové chování na těchto úrovních může zanechat stopy pro budoucí cenové chování. Existuje mnoho různých způsobů, jak tyto úrovně identifikovat a aplikovat je při obchodování. Úrovně podpory a odporu mohou být identifikovatelné body obratu, oblasti přetížení nebo psychologické úrovně (kulatá čísla, kterým obchodníci přikládají význam). Čím vyšší je časový rámec, tím jsou úrovně relevantnější.

Nalezení těch nejdůležitějších může trvat mnoho hodin praxe. Existují kvůli přílivu kupujících nebo prodávajících v klíčových okamžicích. Skutečnost, že tyto úrovně mění role mezi podporou a odporem, lze použít k určení rozsahu trhu, obchodních zvratů, odrazů nebo průlomů. Každý z těchto obchodů bude mít svá vlastní pravidla pro vstup a výstup. TradingView má inteligentní kreslicí nástroj, který umožňuje uživatelům vizuálně identifikovat tyto úrovně v grafu.

Support

Support neboli podpora je oblast, kde má cena při pohybu dolů tendence se zastavit a odrazit zpět nahoru. V konečném důsledku se může jednat o technickou formaci, které se říká dvojité nebo trojité dno. 

supp.png

USDJPY

1D

Na obrázku můžeme vidět zeleně vyznačenou oblast, kde má cena tendenci se odrazit. V těchto zónách můžeme nadále po přepnutí na nižší časový graf hledat patterny, které se zde budou formovat.

pp.png

USDJPY

1H graf

Zde můžeme vidět příklad dvojitého dna o kterém si budeme dále říkat v lekci patterny. Na hodinovém grafu jsme měli znázorněný support, tím pádem byla větší šance, že se cena odrazí a půjde nahoru. Při přehození na 5min graf nadále v této oblasti hledám podle naší strategie pattern, který se zde může, ale také nemusí vytvořit.

ss.png

USDJPY

1H graf

Místa na grafu, které dříve sloužili jako rezistence (vyznačeno červeně) nadále po prolomení mohou sloužit, jako support (vyznačeno zeleně). Čím vícekrát se v této oblasti cena odrazí (je jedno jestli v tu dobu slouží jako rezistence, nebo support) tím silnější tato zóna je a je větší šance, že se zde cena odrazí znovu.

Rezistence

Rezistence neboli odolnost je oblast, kde má cena při pohybu nahoru tendence se zastavit a odrazit zpět dolů. V konečném důsledku se může jednat o technickou formaci, které se říká dvojitý nebo trojitý vrchol. 

rez.png

USDJPY

1H graf

Na obrázku můžeme vidět červeně vyznačenou oblast, kde má cena tendenci se odrazit. V těchto zónách můžeme nadále po přepnutí na nižší časový graf hledat patterny, které se zde budou formovat.

ll.png

USDJPY 5min graf

Zde můžeme vidět příklad dvojitého vrcholu, o kterém si budeme dále říkat v lekci patterny. Na hodinovém grafu jsme měli znázorněnou rezistenci, tím pádem byla větší šance, že se cena odrazí a půjde dolů. Při přehození na 5min graf nadále v této oblasti hledám podle naší strategie pattern, který se zde může, ale také nemusí vytvořit.

mm.png

EURUSD

1H hraf

Místa na grafu, které dříve sloužili jako support (vyznačeno zeleně) nadále po prolomení mohou sloužit, jako rezistence (vyznačeno zeleně). Čím vícekrát se v této oblasti cena odrazí (je jedno jestli v tu dobu slouží jako rezistence, nebo support) tím silnější tato zóna je a je větší šance, že se zde cena odrazí znovu.

Trendové čáry

Trendové čáry lze použít k identifikaci a potvrzení trendů. Trendová čára spojuje alespoň 2 cenové body v grafu a je obvykle prodloužena dopředu, aby identifikovala šikmé oblasti podpory a odporu. Řádky s kladným sklonem, které podporují cenovou akci, ukazují, že čistá poptávka roste. Dokud cenová akce zůstane nad touto hranicí, máme vzestupný trend. Řádky se záporným sklonem, které působí jako odpor vůči cenové akci, ukazují, že síťová nabídka roste. Dokud cenová akce zůstane pod touto hranicí, máme medvědí trend.

Cena obvykle několikrát testuje šikmou trendovou čáru, dokud se nerozbije, a v tom okamžiku můžeme mít obrácení trendu. Čím více bodů je k propojení, tím silnější se trendová čára stává. Různé strategie mají různá pravidla o tom, jak daleko od sebe mohou být propojené cenové body a zda spojovat těla knotů nebo svíček, ale všechny trendové čáry se nakonec zlomí. TradingView má inteligentní nástroj pro kreslení, který umožňuje uživatelům vizuálně identifikovat trendové čáry v grafu. Tento nástroj lze také použít k ilustraci trendů v ukazatelích.

tt.png

EURUSD

1H hraf

Na obrázcích můžeme vidět graf, který se pohybuje mezi dvěma trendovými čarami. Při zakreslování čar do grafu musíme vybrat směr tak, aby se svíčky dotkly co nejvíckrát a zároveň, aby se graf pohyboval mezi nimi. Spodní čára nadále slouží jako support a horní jako rezistence

tt4.png

EURUSD

1H hraf

Shrnutí

Graf je místo, kde jako obchodník strávíme spousta času. Na začátku každé analýzy se jako první podíváme v jakém trendu se graf pohybuje. Na této bázi dále koukáme na možnost koupi, nebo prodeje. Jako druhá věc, kterou uděláme je vyznačení rezistencí a supportů na větším časovém úseku (1D, 4H) dále přepneme na menší časový graf a v těchto zónách hledáme patterny, které nám mohou pomoci s určením obchodu.

(Pro případné otázky a rady nás neváhejte kontaktovat rádi vám poradíme)

noun_Graph_3057458.png
  • Facebook - Black Circle
  • 3670325
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle