logo.png
Akciový kurz

Úvod        Typy       Yahoo Finance    Brokeři  

Svíčky     Graf        Patterny               Indikátory

Domů    O nás    Kurzy

Patterny
 

Image by Jason Briscoe

V čem nám mohou pomoci

Pokud teď otevřete svého brokera a zmáčknete tlačítko buy/sell jakou máte šanci na to, aby vám šel obchod tam, kam chcete? Pokud jste odpověděli 50%, tak jste to řekli správně. Podle statistiky máme u každého obchodu, který provedeme šanci 50% na to že se nám povede, ale také že ne. 

 

Co tedy udělat pro to, abychom tu šanci měli větší?

K tomuto nám pomohou právě patterny, druhy svíček, nebo také formace, které mohou v grafu nastat. Teď už jen najít to nejlepší složení patternů, svíček, nebo formací a vytvořit na tom vlastní strategii. 

Na vaše štěstí si zde o pár patternech a formacích řekneme a dokonce vám zde ukáži strategii, kterou já sám používám.

Patterny

1. Ranní hvězda a Večerní hvězda

Ranní hvězda (angl. Morning star) je tvořena při downtrendu a její pravý opak Večerní hvězda (angl. Evening Star) se tvoří při uptrendu. Tyto formace bývají signálem k otočení ceny.

Tyto formace poznáme tak, že signifikantní zelenou nebo červenou svíčku následuje svíčka s malým tělem, případně doji svíčka. Ta je pak následována reverzní svíčkou, která však musí končit nejméně v polovině předchozí dlouhé svíčky. V ideálním případě je stejně veliká. Pojďme se podívat na příklady, ať lépe pochopíme, jak vypadají tyto dvě hvězdy v praxi u více svíčkových patternů.

Ranní hvězda
Pattern.png
Večerní hvězda
Patterny.png

2. Dvojité vrchol a Dvojitý dno

Dvojitý vrchol je jedním z nejpopulárnějších vzorů v obchodování. Jedná se o spolehlivý vzor obrácení, kterým lze po vzestupném trendu zadat medvědí pozici. Skládá se ze 2 vrcholů na téměř stejné úrovni s údolím mezi nimi, které tvoří výstřih. Druhý vrchol neporušuje úroveň prvního vrcholu, takže cena tuto úroveň znovu otestovala a pokusila se dosáhnout vyšší výšky, ale selhala. Cena prolomením výstřihu a zapnutím pod ním by doplnila vzor.

Konzervativní obchodníci hledají další potvrzení a agresivní obchodníci mohou vstoupit do medvědí pozice od druhého vrcholu. Cíl lze odhadnout měřením výšky vzoru a jeho promítnutím dolů z výstřihu. Běžné úrovně zastavení jsou těsně nad výstřihem, na půli cesty mezi výstřihem a vrcholy nebo nad vrcholy.

Dvojité dno je býčí verzí tohoto vzoru, která se může vytvořit po sestupném trendu. Populární variaci tohoto nastavení je obchod 2618 (jak ho učil Jason Stapleton) se specifickými pravidly pro konfiguraci vzoru, včetně toho, kde vstoupit a opustit obchod.

2dno.png
doubletop.png

(Jelikož obchoduji tuto strategii, tak vám názorně vysvětlím, jak na ní)

3. Cup & Handle

Hrnek a rukojeť lze použít jako vstupní vzor pro pokračování zavedeného vzestupného trendu. Je to jeden z nejjednodušších vzorů. Hrnek má měkký tvar písmene U, navrací předchozí pohyb asi o ⅓ a vypadá jako mísa. Po vytvoření kalíšku se cena stáhne zpět zhruba na ⅓ kalíšků a vytvoří rukojeť. Rukojeť je relativně krátká doba konsolidace. Celý vzor je dokončen, když cena praskne z této konsolidace ve směru postupujících kelímků.

Cena bude pravděpodobně pokračovat tímto směrem, ačkoli konzervativní obchodníci mohou hledat další potvrzení. Cíl lze odhadnout pomocí techniky měření vzdálenosti od pravého vrcholu kalíšku ke spodní části kalíšku a jeho prodloužení ve směru úniku. Běžná úroveň zastavení je hned za rukojetí na opačné straně úniku. Obrácený pohár a rukojeť je medvědí verze, která se může vytvořit po sestupném trendu. TradingView má inteligentní nástroj pro kreslení, který umožňuje uživatelům vizuálně identifikovat tento vzor v grafu.

cup.png

4. Head and Shoulders

Vzor hlavy a ramen je přesný vzor obrácení, kterým lze vstoupit do medvědí polohy po vzestupném trendu. Skládá se ze 3 vrcholů s vyšší výškou ve středu, nazývanou hlava. Linie spojující 2 údolí je výstřih. Výška posledního vrcholu může být vyšší než první, ale ne vyšší než hlava. Jinými slovy, cena se snažila dosáhnout vyšší výšky, ale selhala. Čím blíže jsou 2 vnější vrcholy stejné ceně, tím přesnější je vzor.

Pokud cena zlomí výstřih a zavře se pod ním, vzor je dokončen. Konzervativní obchodníci mohou hledat další potvrzení. Cíl lze odhadnout změřením výšky vzoru (od výstřihu po hlavu) a promítnutím dolů. Běžné úrovně zastavení jsou nad výstřihem nebo nad pravým ramenem. Inverzní hlava a ramena je býčí verze tohoto vzoru, která se může vytvořit po sestupném trendu. TradingView má inteligentní nástroj pro kreslení, který umožňuje uživatelům vizuálně identifikovat tento vzor v grafu.

hs.png
hs1.png

5. Wedge

Klínový vzor může být buď pokračovacím vzorem, nebo obráceným vzorem, v závislosti na typu klínu a předchozím trendu. Existují 2 typy klínů, které naznačují, že cena je v konsolidaci. První je rostoucí klín, kde je cena obsažena ve 2 vzestupných trendových liniích, které se sbíhají, protože spodní trendová linie je strmější než horní trendová linie. Jinými slovy: minima stoupají rychleji než výšky. Tyto klíny mají tendenci se lámat dolů. Druhým je Padající klíny, kde je cena obsažena ve 2 sestupných trendových liniích, které se sbíhají, protože horní trendová linie je strmější než spodní trendová linie. Jinými slovy: výšky klesají rychleji než minima. Tyto klíny mají tendenci se lámat nahoru.

Konzervativní obchodníci mohou hledat další potvrzení ceny pokračující ve směru úniku. Cíl lze odhadnout pomocí techniky měření výšky zadní části klínu a jejího prodloužení ve směru úniku. Běžná úroveň zastávky je těsně mimo klín na opačné straně úniku.

troj.png

6. Flag

Příznak lze použít jako vstupní vzor pro pokračování zavedeného trendu. Formace obvykle nastává po silném trendovém tahu, který může obsahovat mezery (tento tah je znám jako stožár nebo tyč vlajky), kde vlajka představuje relativně krátkou dobu nerozhodnosti. Vzor se obvykle tvoří ve středu plného švihu a upevňuje předchozí pohyb. Cena je obsažena ve 2 paralelních trendových liniích, které leží těsně vedle sebe a jsou skloněny proti stožáru.

Po vzestupném trendu se mohou vytvořit býčí vlajky, po klesajícím trendu se mohou objevit medvědí vlajky. Vzor se dokončil, když se cena vymanila z obsahujících trendových linií ve směru převládajícího trendu, a v tomto okamžiku bude pravděpodobně pokračovat ve svém kurzu. Konzervativní obchodníci mohou hledat další potvrzení pokračujícího trendu. Cíl lze odhadnout pomocí techniky měření délky stožáru a jeho prodloužení ve směru úniku. Běžná úroveň zastávky je hned za vlajkou na opačné straně úniku.

bv.png
MV.png

7. Rectangle

Jako vstupní vzor pro pokračování zavedeného trendu lze použít obdélník. K tvorbě obvykle dochází po prudkém pohybu ceny, když cena teče do období konsolidace mezi 2 úrovněmi horizontální podpory a odporu, z nichž každá je testována alespoň dvakrát. Býčí obdélníky se mohou tvořit po uptrendu, medvědí obdélníky se mohou tvořit po klesajícím trendu. Vzor se dokončil, když cena propukla ve směru převládajícího trendu, a v tomto okamžiku bude pravděpodobně pokračovat tímto směrem.

Konzervativní obchodníci mohou hledat další potvrzení. Existují 2 běžné techniky pro odhad cíle: buď výška obdélníku, nebo délka předchozí nohy mohou být prodlouženy ve směru úniku. Někteří obchodníci používají obě techniky a míří na 2 cíle. Běžné úrovně zastávky jsou ve středu obdélníku nebo těsně mimo něj na opačné straně úniku. TradingView má inteligentní nástroj pro kreslení, který umožňuje uživatelům vizuálně identifikovat tento vzor v grafu

rec.png

8. Parallel Channel

Kanál lze použít jako vstupní vzor pro pokračování zavedeného trendu jako součást strategie sledující trend. Kanál se vytvoří, když je cenová akce řízena 2 paralelními šikmými liniemi a každou z těchto linek testovala alespoň dvakrát. Vzestupný kanál naznačuje vzestupný trend, přičemž podpůrná linie spojuje po sobě jdoucí vyšší minima a odporová linie spojující po sobě jdoucí vyšší maxima.

Klesající kanál označuje medvědí trend, kdy podpůrná linie spojuje po sobě jdoucí minima a linie odporu spojující po sobě jdoucí maxima. Obecně řečeno, podpůrná linie vzestupného kanálu je nákupní zóna a odporová linie sestupného kanálu je prodejní zóna, zatímco protilehlé linie jsou ziskové zóny. Společná úroveň zastávky leží na druhé straně kupní nebo prodejní zóny. Konzervativní obchodníci mohou před vstupem do obchodu hledat další potvrzení. TradingView má inteligentní kreslicí nástroj, který umožňuje uživatelům vizuálně identifikovat kanály v grafu.

ptt.png

9. Pitchfork 

Vidle se používají jako součást populární analytické a obchodní techniky. V podstatě existují 3 klíčové prvky: 2 vnější rovnoběžné čáry, které poskytují podporu a odpor, a střední čára mezi nimi. Chcete-li správně použít vidlici, identifikujte 3 body, které jsou po sobě jdoucími maximy a minimy, kde první bod představuje začátek trendu. Mediánová čára spojuje první bod se středem ostatních 2. Další čáry lze přidat při nastaveném počtu směrodatných odchylek od mediánu a vytvářet paralelní trendové kanály.

Vidlice lze použít k identifikaci nákupních a prodejních příležitostí na těchto linkách (pro obchodování s odrazy nebo přestávkami), v závislosti na konkrétních pravidlech vstupu a výstupu, která může mít obchodník. Konzervativní obchodníci budou hledat další potvrzení. Kromě Andrew's Pitchfork existují varianty jako Schiff Pitchfork, Modified Schiff pitchfork a Inside Pitchfork. TradingView má pro všechny tyto techniky inteligentní kreslicí nástroje a existuje populární chat, kde uživatelé sdílejí nápady založené na vidle.

pt.png

Pojmy a shrnutí

Support - Oblast, kde má cena velkou pravděpodobnost, že se odrazí. Pojem platí, pokud cena padá.

 

Rezistence - Opak supportu. Je to oblast, kde má cena větší šanci, že se odrazí. Pojem platí pokud cena stoupá.

(Pokud budete obchodovat pouze na supportech a rezistencích, tak v největší pravděpodobnosti svůj účet spálíte)

ATR (Average True Renge) - Je indikátor, který nám udává cenové rozpětí za posledních 14 svíček. Více si o něm povíme v lekci indikátory.

Shrnutí

Patterny jsou základem každé kvalitní strategie. Jak jste si již mohli všimnout, tak patternů máme spousta a správné užívání zabere spousta tréninku, proto se do obchodování zbytečně nežeňte a začínejte na demo účtech.

(Pro případné otázky a rady nás neváhejte kontaktovat rádi vám poradíme)

Rezistence:

rezis.png

Support:

supp.png

Pro možnost stažení word dokumentu s patterny klikněte zde

 
  • Facebook - Black Circle
  • 3670325
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle