logo.png
Akciový kurz

Úvod        Typy       Yahoo Finance    Brokeři  

Svíčky     Graf        Patterny               Indikátory

Domů    O nás    Kurzy

Yahoo finance & definice

noun_Yahoo_2336335.png
Proč zrovna Yahoo finance a v čem nám pomůže

Yahoo finance je stránka, která nám pomůže získat celkový přehled o našem portfóliu, jak se vyvíjí cena a co je nejlepší, tak nám poskytne informace, které se odehráli v souvislosti s našimi společnostmi do kterých jsme investovali a i o všech ostatních. Dále nám poskytne informace o firmě (jaký má kapitál, vzestup ceny za rok, výkaz peněžních toků a spousta dalších). To vše vám ukáži a probereme si níže uvedené pojmy v rámečcích. Nejdůležitější v hledání těch spávných akcií je vědět s čím pracuji a ne jen bezhlavě koukat na čísla.

Po přihlášení na Yahoo finance se dostaneme na domovskou stránku. Pod vyhledáváním si můžeme povšimnout lišty.

       Nejdůležitější z nich jsou pro nás:

 

 • Finance Home - Ve Finance Home můžeme najít finanční typy a příležitosti. Dále tu máme projevy a diskuze o akciích a firmách. 

 

 • Watch list - Watch list obsahuje skupiny akcií podle určitého kritéria. Př. nejvíce aktivní penny akcie, nejlepší kryptoměny podle kapitálu a spousta dalších.

 • My portfolio - Zde se nám objeví akcie, které si zvolíme, že chceme sledovat.

 • Markets - V markets najdeme earnings, economic events, stock splits a IPO pricings, které se odehrají v následujících dnech. 

 • News - V news najdeme všechny novinky jak o měnách, akciích, tak ale i o ředitelích významných firem. Zkrátka finanční a byznysové novinky.

 • Industries - Zde najdeme skupiny firem (technologie, energetika, zdraví a spousta dalších) ty když rozkliknete, tak se vám objeví všechny akci, které v tom daném oboru jsou.

Dále jsou na stránce vypsané aktuality podobně jako v news. Já osobně news nepoužívám a spíše si pročítám články na úvodní straně. Denně stačí okolo 30 minut pročítání a postupem času si díky tomu vytvoříme krásný přehled o dění ve světě.

yahoo 1.png
yahoo_edited.jpg
aapl.png

Nejdříve si popíšeme, co můžeme najít na liště:

 

 • Summary - V souhrnu najdeme nejzákladnější informace. Definice pojmů si popíšeme za chvíli.

 • Charts - V grafech najdeme vývoj grafu akcie z určitého období. Tento graf slouží spíše jako orientační.

 • Conversations - V konverzacích najdeme veřejný čet mezi lidmi. 

 • Statictics - Ve statistice najdeme další důležité informace o společnosti. Význam důležitějších si popíšeme za chvíli.

 • Historical data - Ve starších datech najdeme, jak se akcie obchodovaly zpětně (jak se v určitý den hýbala cena a kolik bylo uskutečněných obchodů (Volume)).

 • Financials - Ve financích najdeme výkaz zisku a ztráty (Income Statement)

 • Holders - Držitelé je poslední skupina, která nás bude zajímat. Najdeme tu top instituty a fondy, kteří drží akcie té společnosti. Díky tomu si můžeme udělat obrázek o firmě, když víme, že třeba Vanguard má u nich nakoupeno akcie za  milióny dolarů.

Právě jsme si popsali úvodní stranu, ale jak to tedy vypadá, když si vyhledáme akcii.

Tabulka pojmů

Na obrázku můžeme spatřit tabulku s pojmy. Nejpodstatnější je pro nás, jako pro začátečníky  volume, market cap, PE, EPS a earnings date.

aapl.png

První sloupec

 • Předchozí uzavření

 • Otevření

 • Nabídka 

 • Poptávka

 • Denní cenový rozptyl

 • Roční cenový rozptyl

 • Zobrazuje počet uskutečněných obchodů za určité období

 • Průměrný volume

 • Tržní kapitál

 • Měřítko volatility (Nad 1 volatilní, pod 1 méně volatilní)

 • Poměr ceny akcie k zisku na akcii (EPS). Říká, jaký násobek zisku společnosti vyplatíme v ceně její akcie

 • Čistý zisk společnosti připadající na jednu akcii. Vypočteme vydělením čistého zisku společnosti připadající na jednu akcii 

 • Datum vyhlášení zisků

 • Odhadovaný dividendový výnos v příštím roce

 • Datum posledního vyplácení dividend

 • Cenová předpověď na nejbližší rok

Druhý sloupec

Statistika (statistics)

Poslední pojmy, které si budeme spolu na Yahoo finance vysvětlovat budou ze sektoru statistika. Spousta z nich ani sám nepoužívám, ale je dobré je znát a pokud se je budete chtít naučit, tak jsem vám je zde přeložil a vysvětlil. Ze začátku je nejspíše nepoužijete, ale v pozdější době, kdy se do obchodování ponoříte se vám budou hodit.

Tyto zkratky, které zde vidíte budou doprovázet dané pojmy v závorkách.

pojmy 1.png
pojmy2.png

Průvodce zkratkami:

mrq = Poslední čtvrtletí
ttm = Posledních dvanáct měsíců
yoy = rok za rokem
lfy = poslední fiskální rok
fye = Konec fiskálního roku


Poznámky pod čarou:

1. Údaje poskytnuté společností Refinitiv.
2. Údaje poskytnuté společností EDGAR Online.
3. Data odvozená z více zdrojů nebo vypočítaná společností Yahoo Finance.
4. Údaje poskytnuté společností Morningstar, Inc.
5. Akcie v oběhu jsou převzaty z naposledy podané čtvrtletní nebo výroční zprávy a Market Cap je vypočítán pomocí akcií v oběhu.
6. Implikované akcie Nesplacené kmenové akcie za předpokladu převodu veškerého konvertibilního vedlejšího kapitálu na kmenové.
7. EBITDA vypočítává společnost S&P Global Market Intelligence pomocí metodiky, která se může lišit od metodiky používané společností při vykazování.

Doufám, že je pro vás náš kurz zatím přehledný. Pokud máte nějaké otázky klidně nás kontaktujte.

Teď si popíšeme dvě části, které najdeme ve statistice: 

 •  Informace o obchodování (zde najdeme informace o pohybu ceny akcie a o držitelích akcií)

 •  Informace o firmě (V těchto informacích je vše, co potřebujete znát od výdělků po útratu firmy a zadlužení)

noun_Man_197884_edited.png

Podstatné údaje pro začátečníky budu označovat červeně

Historie ceny akcie (Stock Price History)
DRUHá část 1.png
noun_stocks chart_2259186.png
 • Beta = Měřítko volatility (Nad 1 volatilní, pod 1 méně volatilní)

 

 • 52-week change = Jak se změnila cena za poslední rok.

 • S&P500 52-Week Change = Jak se změnila cena ​S&P500 za rok.

 • 52 Week High = Jaká je roční maximální cena.

 • 52 Week Low = Jaká je roční minimální cena.

 • 50-Day Moving Average = Kolem jaké ceny se průměrně pohybovala cena za 50 dní.

 • 200-Day Moving Average = Kolem jaké ceny se průměrně pohybovala cena za 200 dní.

Statistiky Akcií (Share Statistics)
d 2.png
noun_web traffic_3498604.png
 • Avg Vol (3 months) = Průměrný počet akcií obchodovaných za poslední3 měsíce.

 

 • Avg Vol (10 days) = Průměrný počet akcií obchodovaných za posledních 10 dní)

 

 • Shares Outstanding = Akcie v oběhu - odkazují na akcie společnosti v současné době držené všemi jejími akcionáři, včetně bloků akcií držených institucionálními investory a omezených akcií vlastněných úředníky a insidery společnosti.

 • Float = Celkový počet akcií akcie, které jsou k dispozici pro obchodování na otevřeném trhu.

 • % Held by Insiders = Držené zasvěcenou osobou (insider)(Zasvěcená osoba je členem jakékoli skupiny lidí s omezeným počtem a obecně omezeným přístupem)

 

 • % Held by Institutions = Držené institucemi 

 • Shares Short = Shorting, neboli krátký prodej, je okamžik, kdy si investor vypůjčí akcie a okamžitě je prodá v naději, že je může později nabrat za nižší cenu, vrátit je věřiteli a vydělat rozdíl. 

 • Short Ratio = Krátký úrokový poměr - představuje počet dní, které průměrným prodejcům krátkých prodejů trvá, než pokryjí své pozice.

 • Short % of Float = Krátké procento float - je definováno jako procento akcií společnosti, které bylo prodáno institucionálními obchodníky, ve srovnání s počtem akcií společnosti, které jsou k dispozici pro veřejné obchodování.

 • Short % of Shares Outstanding = Krátký úrok je celkový počet akcií konkrétní akcie, které investoři krátce prodali, ale dosud nebyly kryty ani uzavřeny. Když se vyjádří v procentech, krátký úrok je počet krátkých akcií dělený počtem akcií v oběhu.

Dividenda a rozdělení (Dividends & Splits)
d 3.png
noun_Dividend_2761884.png
 • Forward Annual Dividend Rate = Forwardová roční dividendová sazba .

 • Forward Annual Dividend Yield = Forwardní roční dividendový výnos.

 • Trailing Annual Dividend Rate = Koncová roční dividendová sazba.

 • Trailing Annual Dividend Yield = Koncový roční výnos z dividend.

 • 5 Year Average Dividend Yield = Průměrný pětiletý dividendový výnos. 

 • Payout Ratio = Poměr výplaty dividend - je zlomek čistého příjmu, který firma vyplácí svým akcionářům v dividendách.

 • Dividend Date = Je den, kdy správní rada oznámí dividendu.

 • Ex-Dividend Date = Datum ex-dividendy - známé také jako datum reinvestice, je investiční termín zahrnující načasování výplaty dividend z akcií společností, svěřeneckých fondů a jiných finančních účastí, a to jak veřejně, tak soukromě.

 • Last Split Faktor = V jakém poměru bylo poslední rozdělení.

 • Last Split Date = Datum posledního rozdělení akcií

Oceňovací opatření (Valuation measures)
Valution.png
noun_Man_197884_edited.png

Jak už jsem říkal. Tyto definice, jako začátečník moc nevyužijete, protože to vypadá složitě, ale časem se k tomu sami dostanete a začnete se v tom orientovat.

 • Market Cap = Tržní kapitál - vyjadřuje tržní hodnotu akciové společnosti nebo kryptoměn. Je to celková tržní hodnota všech jí vydaných akcií nebo, pokud jde o kryptoměny, celková hodnota všech mincí v oběhu.

 • Enterprice value = Hodnota podniku - je dána očekávanými budoucími příjmy pro vlastníka nebo vlastníky podniku

 • Trailing P/E = Koncový poměr cena / zisk (P(price) / E(earning)) - je relativní násobek ocenění, který je založen na posledních 12 měsících skutečných příjmů.

 • Forward P/E = Budoucí P / E - je verze poměru ceny a výdělku, která pro výpočet P / E využívá předpokládané výdělky.

 • PEG Ratio = poměr (P)cena / (E)zisk k (G)růstu -je metrika ocenění pro stanovení relativního kompromisu mezi cenou akcie, ziskem na akcii (EPS) a očekávaným růstem společnosti.

 • Price/sales = Poměr cena / prodej (P / S) - je poměr ocenění, který porovnává cenu akcií společnosti s jejími výnosy.

 • Price/book = Poměr cena / kniha - je finanční poměr používaný k porovnání současné tržní hodnoty společnosti s její účetní hodnotou.

 • Enterprise Value/Revenue = Hodnota / příjem podniku - je míra hodnoty akcie, která porovnává podnikovou hodnotu společnosti s jejím výnosem

 • Enterprise Value/EBITDA = Hodnota podniku/EBITDA 

 • EBITDA = je zkratka pro Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací. Jedná se o ukazatel hrubého zisku s odečtením režijních nákladů společnosti.

Ziskovost (profitability)
profitability.png
noun_Profit_2456645.png
 • Profit Margin = Zisková marže - částka, o kterou výnosy z prodeje převyšují náklady v podniku (je to měřítko ziskovosti).

 • Operating Margin = Provozní marže - měří, jaký zisk společnost vydělá na dolarech z prodeje po zaplacení variabilních výrobních nákladů, jako jsou mzdy a suroviny, ale před zaplacením úroku nebo daně. 

Účinnost řízení (Managment effectivnes)
managment.png
noun_time managment_1844996.png
 • Return on Assets = Návratnost aktiv (ROA) - je ukazatel toho, jak výnosná je společnost ve vztahu k jejím celkovým aktivům. ROA dává investorovi, nebo analytikovi představu o tom, jak efektivní je vedení společnosti při využívání svých aktiv k vytváření výnosů.

 • Return on Equity = Návratnost vlastního kapitálu (ROE) - míra finanční výkonnosti vypočítaná vydělením čistého zisku vlastním kapitálem.

Výkaz zisku a ztráty (Income Statement)
Income.png
noun_Income Statement_3686008.png
 • Revenue = Výnos - představuje peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě.

 • Revenue Per Share = Výnos na akcii

 • Quarterly Revenue Growth = Čtvrtletní růst výnosu - odkazuje na zvýšení prodeje společnosti ze čtvrtiny na druhou.

 • Gross Profit = Hrubý zisk - je zisk, který společnost dosáhne po odečtení nákladů spojených s výrobou a prodejem jejích produktů nebo nákladů spojených s poskytováním jejích služeb.

 • EBITDA = Je zkratka pro Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací. Jedná se o ukazatel hrubého zisku s odečtením režijních nákladů společnosti. 

 • Net Income Avi to Common = Čistý příjem - Čistý příjem použitelný pro kmenové akcie ve výkazu zisku a ztráty je zisk ve spodním řádku patřící kmenovým akcionářům, kteří jsou konečnými vlastníky, společnosti vykázané během měřeného období.

 • Diluted EPS = Smíšený EPS - výpočet používaný l měření kvality zisku společnosti na akcii (EPS), pokud byly uplatněny všechny konvertibilní cenné papíry. Smíšený EPS bude obvykle nižší než základní EPS.

 • Quarterly Earnings Growth = Čtvrtletní růst příjmů - Částka, o kterou výdělky ve čtvrtletí převyšují výdělky v odpovídajícím čtvrtletí z předchozího roku, vyjádřené v procentech. Například pokud výdělky v 1. čtvrtletí 2021 činily 1,5 milionu USD a v 1. čtvrtletí 2020 činily pouze 1 milion USD, čtvrtletní růst výdělků je 50%.

Rozvaha (Balance Sheet)
Balance.png
noun_balance sheet_3629875.png
 • Total cash = Celková hotovost - kolik hotovosti celkově vlastní

 • Total Cash Per Share = Hotovost na akcii - říká, jaké procento z ceny akcií společnosti je možné utratit za posílení podnikání, splacení dluhu, vrácení peněz akcionářům a další pozitivní kampaně.

 • Total Debt = Celkový dluh - je součet veškerého krátkodobého a dlouhodobého dluhu.

 • Totad Debt/Equity = Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu - je finanční poměr, který udává relativní podíl vlastního kapitálu a dluhu na financování aktiv společnosti.

 • Current Ratio = Současný poměr - je poměr likvidity, který měří, zda má firma dostatek zdrojů ke splnění svých krátkodobých závazků.

 • Book Value Per Share = Účetní hodnota na akcii - bere poměr kmenového kapitálu firmy dělený počtem nesplacených akcií.

Výkaz peněžních toků (Cash Flow Statement)
cash.png
noun_summary_2732835.png
 • Operating Cash Flow = Provozní hotovostní zisk - je míra množství hotovosti generované běžnými obchodními operacemi společnosti.

 • Levered Free Cash Flow = Volný peněžní tok - je částka, která společnosti zbývá po zaplacení všech jejích finančních závazků.

Pojmy a shrnutí
 

Konvertibilní cenné papíry - Jsou cenné papíry s pevným úrokem a právem na úrokový výnos a umoření listiny, které však lze (za předem stanovených podmínek) směnit za akcie.  Majitel dluhopisu toto právo může, ale nemusí využít.

Likvidita - Schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny své splatné závazky, a to při minimálních nákladech. Likvidita je v tomto smyslu otázkou míry a času, jak je subjekt schopen dostát svým závazkům.

Shrnutí

V této lekci jsme si pověděli o základních pojmech, které nám pomohou rozeznat lepší akcie od těch horších.

(Pro případné otázky a rady nás neváhejte kontaktovat rádi vám poradíme)

 • Facebook - Black Circle
 • 3670325
 • Twitter - Black Circle
 • Instagram - Black Circle